Een hulpverlener op jouw maat

  • voor jongeren vanaf 9 jaar
  • schoolgaand of wonend in Antwerpen

Soms zitten jongeren tijdelijk in een moeilijke situatie. Emotionele problemen, conflicten met de omgeving of een probleem thuis.

Kwadraat biedt gespecialiseerde hulp voor jongeren en gezinnen die middels een kortdurende , ambulante en vrijwillige begeleiding hun situatie kunnen versterken.

De begeleider wordt vertrouwensfiguur van de jongeren door in eerste fase vrije tijd activiteiten met de jongeren te delen. Eens er een contact is opgebouwd formuleert de jongeren een actieplan rond de doelen waar hij/zij rond wil werken. De begeleider coacht de jongeren in het behalen van zijn doelen.

> vertrouwenspersoon en rolmodel
> werken aan jouw doelen

Meer weten?
Contacteer ons: kwadraat@cawantwerpen.be

Aanmelden?
contacteer het centraal meldpunt: centraalmeldpunt@stad.antwerpen.be